Plusgroep

Sinds 2018 is de Plusgroep bij ons op school gevestigd. In twintig bijeenkomsten, verdeeld over vier periodes, krijgen de leerlingen op vrijdagochtend les in Griekse mythologie, Frans, science, techniek en pianoles. Dit gebeurt in twee groepen, die langs de docenten rouleren. De lessen worden gegeven door externe, bevoegde docenten. 

Aan de Plusgroep doen leerlingen mee van Scholenkoepel Buren-Zuid, waar ook Den Aldenhaag deel van uitmaakt. Aanmelding voor de Plusgroep gebeurt enkel op initiatief van de leerkrachten van de scholen. Leerlingen die worden aangemeld voor de Plusgroep zijn altijd leerlingen die binnen het reguliere onderwijs al verdieping en verrijking van de lesstof hebben gehad, maar voor wie de leerkracht dat niet uitdagend genoeg acht. Deze leerlingen kunnen reguliere lestijd missen, om zo op andere vakgebieden uitgedaagd en geprikkeld te worden.

Kinderen die aan de Plusgroep deelnemen, krijgen aan het einde van het schooljaar een certificaat. 

Delen: