Team Den Aldenhaag

Het team van Den Aldenhaag bestaat uit:

Management Team
Henriëtte van de Sluis, meerscholendirecteur
Eveline van Hemert, locatieleider
Marianne Franse, intern begeleider
Cora den Ambtman, intern begeleider

Groepsleerkrachten
Joyce Mentink, groep 1-2-3
Els Overbeek, groep 1-2-3
Joke Klompmaker, groep 4-5
Rosanne Ruikes, groep 4-5
Eva de Kam, groep 6-7-8

Ondersteunend personeel
Kevin Timmer, vakleerkracht gym
Iris van Schijndel, onderwijsassistent
Marieke van Geffen, leerlingbegeleider

Daarnaast zijn we aangesloten bij Coöperatie Betuws Passend Onderwijs (Bepo). In het kader van de Wet op Passend Onderwijs kunnen we hier voor zorgleerlingen ondersteuning aanvragen van een Plusconsulent of Themaspecialist.
 

Delen: