Team Aldenhaag

Het team van Den Aldenhaag bestaat uit:

Managementteam
Henriëtte van de Sluis Meerscholendirecteur
scholencluster Buren-Zuid
Aanwezig op dinsdagmiddag en donderdagochtend
Eveline van Hemert Locatieleider Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag
Marianne Franse Intern Begeleider en taal-/leesspecialist Afwezig op dinsdag
 
Groepsleerkrachten
Joyce Mentink Leerkracht groep 1-2-3 Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag
Hanneke Schalkwijk Leerkracht groep 1-2-3 Aanwezig op woensdag en donderdag
Mariska de Gier Leerkracht groep 4-5 Aanwezig op maandag t/m vrijdag
Eva de Kam Leerkracht groep 6-7-8 Aanwezig op maandag t/m vrijdag
 
Ondersteunend personeel
Kevin Timmer Vakleerkracht gym Aanwezig op maandagochtend
Anneke van Kalkeren Onderwijsassistent Aanwezig op maandag- en dinsdagmiddag
Helena Meijering Onderwijsassistent Aanwezig op maandag t/m vrijdag
Marieke van Geffen Leerlingondersteuner en gedragsspecialist Aanwezig op donderdagmiddag en vrijdagochtend

Naast bovenstaande personeelsleden lopen er ook regelmatig studenten stage bij ons op school. In het schooljaar 2020-2021 zal 3e jaars PABO studente Laura Jansen bij ons stagelopen op maandag en dinsdag. Tess Neijenhuis loopt in de tweede helft van het schooljaar op maandagmiddag stage bij ons op school, vanuit haar opleiding Communicatie aan de HAN.

Los van de specialisten die we zelf in school hebben op gebied van taal/lezen en gedrag, kunnen we ook – indien nodig – de hulp inschakelen van collega's met andere specialismen zoals rekenen, hoogbegaafdheid of ICT.

Daarnaast zijn we aangesloten bij Coöperatie Betuws Passend Onderwijs (Bepo). In het kader van de Wet op Passend Onderwijs kunnen we hier voor zorgleerlingen ondersteuning aanvragen van een Plusconsulent of Themaspecialist.
 

Delen: