Activiteitencommissie

Wat is de Activiteiten Commissie?
De Activiteiten Commissie (AC) van Den Aldenhaag bestaat uit een groep enthousiaste ouders die samen met de leerkrachten activiteiten binnen en buiten de school organiseert. De AC is betrokken bij de organisatie van onder meer de Sinterklaas-, Kerst- en lenteviering, maar ook carnaval, de Koningsspelen, een sponsorloop of het eindfeest worden niet zonder betrokkenheid van de AC georganiseerd.

Wie hebben er zitting in onze AC?

  • Inge Luisman (moeder van Jay uit groep 4)
  • Josine van Bemmel (moeder van Lana uit groep 5)
  • Petra Baggerman (moeder van Keano uit groep 8)
  • Marieke Vlierman (moeder van Noor uit groep 7 en Faas uit groep 5)
  • Hennie de Haan (moeder van Corné uit groep 8 en Jorn uit groep 5)
  • Jennefer Smits (moeder van Kay uit groep 3)
  • Jeroen Rensel (vader van Bart uit groep 2)
  • Shannon Santos de Brito (moeder van Felipe uit groep 2)

Hulpouders
Bij de uitvoering van een activiteit is vaak veel hulp nodig. Zo moet de school niet alleen voorafgaand aan een activiteit worden versierd, na afloop van een activiteit moet alles ook weer worden opgeruimd. Bij sommige activiteiten moeten de leerlingen worden vervoerd van de ene naar de andere locatie, of moeten groepjes leerlingen worden begeleid. De ondersteuning van hulpouders bij de uitvoering van een activiteit is dan ook van bijzonder groot belang.
Er is een hulpouder Whatsapp groep opgericht, waarin de AC aangeeft wanneer én op welke gebieden ondersteuning wordt gezocht. De hulpouders die deel uitmaken van de Whatsapp groep zijn vanzelfsprekend niet verplicht hun inzet aan te bieden nadat de AC een ondersteuningsverzoek heeft uitgezet. De inzet van de hulpouders is volledig op basis van eigen beschikbaarheid.

Ouderbijdrage en sponsoring
De AC kan deze activiteiten niet organiseren zonder de vrijwillige ouderbijdrage en sponsoring. Den Aldenhaag is een  kleine school, waardoor de afhankelijkheid van de vrijwillige ouderbijdrage bij de organisatie van activiteiten groot is. Ondanks dat de ouderbijdrage vrijwillig is, willen we benadrukken dat betalen van groot belang is voor het kunnen blijven waarborgen van activiteiten voor de leerlingen.
Sponsoring van een activiteit is op allerlei verschillende manieren mogelijk. Voorbeelden van sponsoring zijn het beschikbaar stellen van producten en/of (thema gerelateerde) versieringen, het in bruikleen geven van transportmiddelen bij bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas en het overdragen van eigen kennis/vaardigheden als gastdocent.

En ook u kunt uw steentje bijdragen!
Deelname aan de organisatie van activiteiten is een erg leuke manier om elkaar én de school beter te leren kennen! Wanneer u zich aan wilt melden als lid van de AC of als hulpouder, dan horen wij dat vanzelfsprekend graag. Ook wanneer u een activiteit wilt sponsoren (in welke vorm dan ook), schroom dan niet om contact met ons op te nemen via onderstaand mailadres. Aanmelden voor de hulpouder Whatsapp groep kan via de locatieleider.

Wilt u contact opnemen met de AC? Stuur hen dan gerust een mail.

Delen: