Peuterspeelzaal

In het gebouw van onze school is Speelleergroep Pieck van Riva-kids gehuisvest. Vier ochtenden in de week bieden zij opvang aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Pieck is een algemeen toegankelijke voorschoolse educatieve voorziening, waar peuters spelenderwijs in contact kunnen komen met leeftijdsgenootjes. Pieck is een VVE-gecertificeerde Speelleergroep.

De vaste leidsters op de Speelleergroep hanteren een vaste dagindeling en werken aan de hand van thema's. Spelen staat voorop, zodat kinderen zich in alle vrijheid al spelend kunnen ontwikkelen. De peuters maken echter ook kennis met verschillende materialen, die voor hun ontwikkeling van belang zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld geknutseld en geverfd, maar er worden ook kring- en tafelspelletjes gedaan. Uiteraard wordt er ook dagelijks buitengespeeld.

Door uw kind naar een Speelleergroep te laten gaan, is de overgang naar de basisschool vaak wat gemakkelijker. Uw kind is dan immers al gewend aan bepaalde structuren zoals de kring, het fruitmoment en het leren omgaan met een juf/meester en andere kinderen binnen een schoolse situatie. 

De meeste peuters die naar Speelleergroep Pieck in Zoelen gaan, komen vervolgens bij ons op Den Aldenhaag terecht. We streven dan ook een goede samenwerking na tussen Speelleergroep Pieck en onze school, om zo een doorgaande lijn te waarborgen voor kinderen van 2 t/m 12 jaar.

Wilt u meer weten over Speelleergroep Pieck? Neem dan contact op met Riva-kids.