Opleidingsschool

Net als de andere scholen binnen onze stichting BasisBuren, is ook Obs Den Aldenhaag een opleidingsschool. Dit houdt in dat wij een intensief partnerschap hebben met de HU PABO, waarvandaan jaarlijks studenten op onze scholen komen voor stages. Deze studenten zijn onze Collega's in Opleiding en worden gezien als volwaardig teamlid. Op onze school hebben we meerdere schoolopleiders, welke zijn opgeleid om zorg te dragen voor een goede begeleiding én beoordeling van de studenten op onze school. De komende jaren wordt het traject Opleiden in de School verder uitgediept en geimplementeerd binnen de stichting.