Medezeggenschapsraad

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2137/File/MR_Aldenhaag.pptx
Wat is de Medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan tussen de schoolleiding, medewerkers van de school en ouders van leerlingen. De wet verplicht elke school een medezeggenschapsraad op te richten en in stand te houden. De MR heeft een aantal rechten en plichten. Zo moet de MR instemming geven over bepaalde zaken waar de schoolleiding veranderingen in aan wil brengen die relevant zijn voor de school, terwijl voor andere voorgenomen besluiten de MR geacht wordt enkel advies uit te brengen. De MR kan zelf ook initiatief nemen om veranderingen te bewerkstelligen. Een en ander is vastgelegd in de Wet, en gebaseerd daarop zijn de bevoegdheden geregeld in het MR reglement.

MR-Reglement Den Aldenhaag

Wie hebben er zitting in onze MR?
De medezeggenschapsraad van elke basisschool bestaat uit twee gekozen geledingen, namelijk de vertegenwoordigers van de ouders en de vertegenwoordigers van het (onderwijzend en niet-onderwijzend) personeel.

Voor het schooljaar 2023-2024 bestaat de MR van Den Aldenhaag uit vier leden:

  • Juf Annelies Ennen
  • Juf Jeannette van Schaik
  • Ciska Blom (moeder van Ruben uit groep 8 en Marit uit groep 7)
  • Marianne Kornaat (moeder van Merte uit groep 6 en Lente uit groep 4 en Sammie uit groep 2)

Daarnaast is de directie het eerste gedeelte bij een MR-vergadering aanwezig, om vragen te beantwoorden en toelichting te geven op onderwerpen die aan bod komen. De directie is slechts toehorend lid: zij heeft geen stem- of adviesrecht.

En daarom zitten wij in de MR!
"Hoe fijn is het als uw kind om de hoek naar school kan, of dat hij/zij gelijk uit school met vriendjes en vriendinnetjes op de fiets naar huis kan? Maar dan alleen als er goed onderwijs gegeven wordt én als de kinderen in een veilige en prettige omgeving kunnen leren!
Den Aldenhaag is een kleine school in de dorpskern van Zoelen, wij willen ons steentje bijdragen om deze school voor ons dorp te behouden en waar mogelijk te laten groeien. Op constructieve wijze zijn we, samen met de vertegenwoordigers van het personeel, in gesprek met de schoolleiding om er voor te zorgen dat onze kinderen opgroeien in die veilige omgeving, met de juiste leermiddelen, zodat ze goed voorbereid op weg gaan naar de middelbare school.
We vertegenwoordigen de ouders/verzorgers en roepen hen dan ook op om contact met ons op te nemen via onderstaand email adres als we onderwerpen namens hen onder de aandacht kunnen brengen tijdens een MR-vergadering."

Ciska en Marianne
 

Data MR-vergaderingen schooljaar 2023-2024 (onder voorbehoud). Vergaderingen starten om 19.30 uur en zijn wisselend op school of online.

  • donderdag 12 oktober 2023

  • donderdag 23 november 2023

  • woensdag 31 januari 2024

  • woensdag 6 maart 2024

  • maandag 22 april 2024

  • dinsdag 25 juni 2024

In iedere Nieuwsbrief doet de MR kort verslag van wat er de afgelopen MR-vergadering is besproken.
Ook kunt u door hier te klikken het MR-Jaarverslag van schooljaar 2022-2023 inzien.


Wilt u contact opnemen met de MR, of een MR-vergadering bijwonen? Stuur hen dan gerust een mail.