Vreedzame school

Den Aldenhaag is een gecertificeerd Vreedzame School: Een veilige ontmoetingsplaats waar leerlingen, ouders en leerkrachten samen leven en werken. We zien het als onze taak om onze leerlingen voor te bereiden op de gecompliceerde maatschappij, waarin sociale vaardigheden erg belangrijk zijn. De school zien we daarbij als mini-maatschappij, waarin we onze leerlingen de ruimte bieden om hun sociale vaardigheden te oefenen en hen actieve, betrokken burgers te maken. De methode De Vreedzame School nemen we daarvoor als leidraad. Veiligheid, welbevinden en betrokkenheid zijn daarbij onze kernwoorden. 

Dat wij een Vreedzame School zijn, ziet u zowel binnen ons gebouw als daarbuiten. In ons gebouw hangen niet alleen op meerdere plekken de gebruikelijke schoolregels ingelijst in de vorm 'Zo doen wij het bij ons op school', ook hangt er in ieder lokaal een afsprakenposter in de vorm 'Zo doen wij het in onze groep'. Deze afspraken worden aan het begin van het schooljaar door de leerlingen in de groep gemaakt, samen met hun leerkracht(en). De focus ligt op gewenst gedrag, maar voor onze leerlingen is evengoed duidelijk hoe ongewenst gedrag eruit ziet. We leren onze leerlingen dat gedrag een keuze is: Door ook ongewenst gedrag te benoemen en hen vervolgens de keuze te geven uit een positieve gedraging uit 'Zo doen wij het in onze groep', stimuleren we het gewenste gedrag. Doordat de leerlingen de afspraken zelf geformuleerd hebben, voelen ze zich er meer mee verbonden dan dat de afspraken zijn opgelegd. We merken dat dit het laten zien van positief gedrag bevordert. 

Verder wordt vanuit de principes van De Vreedzame School de leerlingparticipatie bij ons op school erg gestimuleerd. We hechten veel waarde aan de inbreng en actieve rol van onze leerlingen, als deel van het geheel. Zo worden de bovenbouwgroepen ieder schooljaar opgeleid tot leerlingmediator. Een leerlingmediator is een leerling die bij kleine conflicten (vaak op het plein, in de pauze) kan worden ingeschakeld om het conflict op te lossen. In een programma van zes weken leren deze leerlingen hoe ze dit moeten doen. Na de training zijn de leerlingmediatoren in staat om met behulp van het stappenplan 'Praat het uit' uit de methode De Vreedzame School kleine conflicten uit te praten en op te lossen met een groepje leerlingen. In de pauzes kunnen de dienstdoende leerlingmediatoren herkend worden aan hun gele petjes en/of gele hesjes. De kleur geel staat binnen De Vreedzame School voor 'oplossen'. In de centrale hal is voor de leerlingmediatoren een plek ingericht om conflicten op te lossen. Ook is op deze plek voor alle andere leerlingen van de school zichtbaar welke leerlingmediatoren er op een dag 'dienst' hebben.

Wilt u meer weten over de Vreedzame School? Kijk op de website van de Vreedzame School.