Contacten en instanties

Contact opnemen met Den Aldenhaag

Henriëtte van de Sluis Meerscholendirecteur henriette.van.de.sluis@basisburen.nl
Eveline van Hemert Locatieleider eveline.van.hemert@basisburen.nl
Marianne Franse Intern Begeleider marianne.franse@basisburen.nl
Cora den Ambtman Intern Begeleider cora.den.ambtman@basisburen.nl
Hanneke Schalkwijk Leerkracht groep 1-2-3 hanneke.schalkwijk@basisburen.nl
Joyce Mentink Leerkracht groep 1-2-3 joyce.mentink@basisburen.nl
Mariska de Gier Leerkracht groep 4-5 mariska.de.gier@basisburen.nl
Eva de Kam Leerkracht groep 6-7-8 eva.de.kam@basisburen.nl
Kevin Timmer Vakleerkracht gym kevin.timmer@basisburen.nl
Anneke van Kalkeren Onderwijsassistent anneke.van.kalkeren@basisburen.nl
Helena Meijering Onderwijsassistent mailadres volgt
Marieke van Geffen Leerlingondersteuner marieke.van.geffen@basisburen.nl
MR Medezeggenschapsraad mr.denaldenhaag@basisburen.nl 
AC Activiteitencommissie ac.denaldenhaag@basisburen.nl 

Onderwijsinstanties 

Stichting BasisBuren  www.basisburen.nl 
Samenwerkingsverband BePo www.swvbepo.nl 
Inspectie van het Onderwijs www.onderwijsinspectie.nl

 

Zorginstanties 
 

GGD Gelderland Zuid
Jeugdgezondheidszorg
www.ggdgelderlandzuid.nl
STIB Buren
Voor zorg, welzijn, gezondheid en opgroeien
www.stib.nl
Jeugdbescherming Gelderland
Hulpverlening voor kinderen, ouders en verwijzers
www.jbgld.nl 
Delen: