Contacten en instanties

Contact opnemen met Den Aldenhaag

Henriëtte van de Sluis Meerscholendirecteur henriette.van.de.sluis@basisburen.nl
Eveline van Hemert Locatieleider eveline.van.hemert@basisburen.nl
Marianne Franse Intern Begeleider marianne.franse@basisburen.nl
Cora den Ambtman Intern Begeleider cora.den.ambtman@basisburen.nl
Els Overbeek Leerkracht groep 1-2-3 els.overbeek@basisburen.nl
Joyce Mentink Leerkracht groep 1-2-3 joyce.mentink@basisburen.nl
Joke Klompmaker Leerkracht groep 4-5 joke.klompmaker@basisburen.nl
Rosanne Ruikes Leerkracht groep 4-5 rosanne.ruikes@basisburen.nl
Eva de Kam Leerkracht groep 6-7-8 eva.de.kam@basisburen.nl
Kevin Timmer Vakleerkracht gym kevin.timmer@basisburen.nl
Iris van Schijndel Onderwijsassistent iris.van.schijndel@basisburen.nl
Marieke van Geffen Leerlingbegeleider marieke.van.geffen@basisburen.nl
MR Medezeggenschapsraad mr.denaldenhaag@basisburen.nl 
AC Activiteitencommissie ac.denaldenhaag@basisburen.nl 

Onderwijsinstanties

Stichting Basis Buren www.basisburen.nl 
Samenwerkingsverband BePo www.swvbepo.nl 
Inspectie van het Onderwijs www.onderwijsinspectie.nl

Zorginstanties

GGD Gelderland Zuid
Jeugdgezondheidszorg
www.ggdgelderlandzuid.nl
STIB Buren
Voor zorg, welzijn, gezondheid en opgroeien
www.stib.nl
Jeugdbescherming Gelderland
Hulpverlening voor kinderen, ouders en verwijzers
www.jbgld.nl 
Delen: