Contacten en instanties

Contact opnemen met Den Aldenhaag

Henriëtte van de Sluis Meerscholendirecteur henriette.van.de.sluis@basisburen.nl
Eveline van Hemert Locatieleider eveline.van.hemert@basisburen.nl
Marianne Franse Intern Begeleider marianne.franse@basisburen.nl
Hanneke Schalkwijk Leerkracht groep 1-2-3 hanneke.schalkwijk@basisburen.nl
Joyce Mentink Leerkracht groep 1-2-3 joyce.mentink@basisburen.nl
Mariska de Gier Leerkracht groep 4-5 mariska.de.gier@basisburen.nl
Eva de Kam Leerkracht groep 6-7-8 eva.de.kam@basisburen.nl
Kevin Timmer Vakleerkracht gym kevin.timmer@basisburen.nl
Anneke van Kalkeren Onderwijsassistent anneke.van.kalkeren@basisburen.nl
Helena Meijering Onderwijsassistent helena.meijering@basisburen.nl
Marieke van Geffen Leerlingondersteuner marieke.van.geffen@basisburen.nl
MR Medezeggenschapsraad mr.denaldenhaag@basisburen.nl 
AC Activiteitencommissie ac.denaldenhaag@basisburen.nl 

Onderwijsinstanties 

Stichting BasisBuren 
De Wetering 3
4021 VZ Maurik
Klik hier voor de Nieuwsflits van BasisBuren
www.basisburen.nl 
info@basisburen.nl
0344 691177
Samenwerkingsverband BePo www.swvbepo.nl 
info@swvbepo.nl
0345 512184
Inspectie van het Onderwijs www.onderwijsinspectie.nl             

 

Zorginstanties 
 

GGD Gelderland Zuid
Jeugdgezondheidszorg
www.ggdgelderlandzuid.nl                    
STIB Buren
Voor zorg, welzijn, gezondheid en opgroeien
www.stib.nl
Jeugdbescherming Gelderland
Hulpverlening voor kinderen, ouders en verwijzers
www.jbgld.nl 
Delen: