Schooltijden

Op onze school geldt een Hoorns model: woensdag- en vrijdagmiddag vrij voor alle leerlingen.
De schooltijden zijn dan als volgt:
 

  Ochtend Middag
Maandag 8.30 uur – 12.00 uur 13.15 uur – 15.15 uur
Dinsdag 8.30 uur – 12.00 uur 13.15 uur – 15.15 uur
Woensdag 8.30 uur – 12.30 uur vrij
Donderdag 8.30 uur – 12.00 uur 13.15 uur – 15.15 uur
Vrijdag 8.30 uur – 12.30 uur vrij

We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om eventueel volgend schooljaar over te stappen op een continurooster. Dit naar aanleiding van een recent uitgezette behoeftepeiling onder onze ouders/verzorgers, waarin merendeels zeer positief gereageerd is op een eventuele invoering per schooljaar 2019-2020.

Op vrijdag is de Plusgroep van Scholenkoepel Buren-Zuid, waar wij onderdeel van uitmaken, bij ons gevestigd.
Voor hen gelden afwijkende schooltijden, namelijk van 8.45 uur tot 12.15 uur.

Delen: