Team Aldenhaag

Het team van Den Aldenhaag bestaat uit:

Managementteam
Loes Visser Directeur Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag
Cora den Ambtman Intern Begeleider en rekenspecialist Aanwezig op maandag of donderdag
 
Groepsleerkrachten
Joyce Mentink Leerkracht groep 1-2 Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag
Hanneke Schalkwijk Leerkracht groep 1-2 Aanwezig op woensdag en donderdag
Jeannette van Schaik Leerkracht groep 3-4 Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Laura Jansen Leerkracht groep 3-4 Aanwezig op vrijdag
Mariska de Gier Leerkracht groep 5-6 Aanwezig op maandag t/m vrijdag
Eva de Kam Leerkracht groep 7-8 Aanwezig op maandag t/m vrijdag
 
Ondersteunend personeel
Kevin Timmer Vakleerkracht gym Aanwezig op dinsdagochtend
Marieke van Geffen Leerlingondersteuner en gedragsspecialist Aanwezig op maandagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagochtend

Naast bovenstaande personeelsleden lopen er ook regelmatig studenten stage bij ons op school. In het schooljaar 2021-2022 zal Kimberly Mol vanuit het ROC bij ons op school aanwezig zijn voor stage op maandag en dinsdag, zij doet de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Vanuit de PABO hebben we ook jaarlijks één of meerdere studenten. 

Los van de specialisten die we zelf in school hebben op gebied van rekenen en gedrag, kunnen we ook - indien nodig - de hulp inschakelen van collega's met andere specialismen zoals taal-lezen, hoogbegaafdheid en ICT.

Daarnaast zijn we aangesloten bij Coöperatie Betuws Passend Onderwijs (BePo). In het kader van de Wet op Passend Onderwijs kunnen we hier voor zorgleerlingen ondersteuning aanvragen van een Plusconsulent of Themaspecialist.