Team Aldenhaag


Het team van Den Aldenhaag bestaat uit:

Maandag tot en met donderdag
Groep 1/2
  • maandag Ymke van Koetsveld * en Loes Visser
  • dinsdag Ymke van Koetsveld
  • woensdag tot en met vrijdag Annelies van Ennen
Groep 3/5
  • Mariska van Gier van maandag tot en met donderdag
Groep 4/6
  • Jeannette van Schaik van maandag tot en met donderdag
Groep 7/8
  • maandag Carlinde Scheele* en Marieke van Geffen
  • dinsdag Carlinde Scheel
  • woensdag en donderdag Marieke van Geffen
  • vrijdag Carlinde Scheele
Vrijdag
3/4/5 Mariska van Gier
6/7/8 Carlinde Scheele
 
 
* Ymke en Carlinde zijn gediplomeerd onderwijsassistent en collega in opleiding.
 
Kevin Timmer, vakdocent gym op vrijdag
Anda Kars, docent digitale geletterdheid op vrijdag
Marianne Franse interne begeleider, 1x per 2 weken op donderdag
Marieke van Geffen, leerlingondersteuner op dinsdagochtend
 
Loes Visser, directeur - van maandag tot en met vrijdag

 

Naast bovenstaande personeelsleden lopen er ook regelmatig studenten stage bij ons op school. 

Los van de specialisten die we zelf in school hebben op gebied van rekenen en gedrag, kunnen we ook - indien nodig - de hulp inschakelen van collega's met andere specialismen zoals taal-lezen, hoogbegaafdheid en ICT.

Daarnaast zijn we aangesloten bij Coöperatie Betuws Passend Onderwijs (BePo). In het kader van de Wet op Passend Onderwijs kunnen we hier voor zorgleerlingen ondersteuning aanvragen van een Plusconsulent of Themaspecialist.